Property management

Spoločnosť KELBEL REALITY Vám ponúka služby spojené so starostlivosťou o prenájom nehnuteľnosti. Property Management - Správa prenájmu nehnuteľnosti šetrí Váš čas a peniaze.

Príprava na prenájom

Pri prenájme je veľmi podstatný prvý dojem. Pomôžeme Vám pripraviť Vašu nehnuteľnosť tak, aby sa stala atraktívnou pre široké spektrum záujemcov. Využite službu HOMESTAGING, ktorú naša realitná kancelária ponúka a vďaka ktorej nehnuteľnosť prenajmeme v čo najkratšom čase a zároveň za najvyššiu možnú cenu.

Marketing a uvedenie na trh

Vo svete realitného marketingu sa neustále zdokonaľujeme. . Sledujeme najnovšie trendy a učíme sa od celosvetovo rešpektovaných realitných spoločností. Kvalitné fotografie, video, zaujímavý text k Vašej nehnuteľnosti sú samozrejmosťou. Takisto Vám ponúkame možnosť vytvorenia interaktívnej virtuálnej 3D prehliadky. Naša pútavá marketingová prezentácia a reklamná kampaň sú zárukou úspechu.

Vyhľadanie nájomcu

Zabezpečíme obhliadky bez nutnosti investovania Vášho času. Vyhľadáme seriózneho záujemcu o prenájom, ktorého si vopred preveríme. Prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie dáme pripraviť Nájomnú zmluvu podľa najnovších platných zákonov.

Kontrola nehnuteľnosti

Od momentu, kedy sa stanete našim klientom preberáme zodpovednosť. Starostlivo uschováme kľúče a všetky dokumenty. Dohodneme si interval kontroly nájomníkov a zariadime inšpekciu stavu nehnuteľnosti. Komunikujeme za Vás so správcovskou spoločnosťou. O všetkom Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom reportu.

Právny servis

Prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie dáme pripraviť nájomnú zmluvu a prípadné dodatky podľa najnovších platných zákonov. Všetku zmluvnú dokumentáciu starostlivo uschováme. Prichystáme preberacie protokoly pri začatí/skončení nájmu. Pokiaľ uznáte za vhodné, môžete nás splnomocniť na všetky potrebné úkony pre ušetrenie Vášho času.

Finančný servis

Vopred preveríme solventnosť nájomcu. Postaráme sa o to, aby nájomca riadne platil v stanovenom termíne. Pokiaľ nemáte čas, všetky úhrady nájomného správcovi a služieb dodávateľom vybavíme za Vás. Nič nenechávame na náhodu a preto vybavíme kvalitné poistenie nehnuteľnosti.

Pohotovostná služba

Pokiaľ je to nevyhnutné, vybavíme akékoľvek potrebné opravy, rekonštrukcie, samozrejme len s Vaším súhlasom. V rámci pohotovostnej služby je náš manažér k dispozícii 24/7, čo znamená, že v prípade havarijnej situácie Vás nebude nájomca otravovať. Pokiaľ si budete želať, tak po skončení nájmu dáme nehnuteľnosť vyčistiť profesionálnou upratovacou firmou. Samozrejme Vašu nehnuteľnosť opätovne obsadíme – vyhľadáme nového nájomcu.
Garantujeme Vám celoročné obsadenie nehnuteľnosti.

Compare listings

Compare